Výpůjční služby

Registrace

 • papírový čtenářský průkaz se vystavuje na dobu 12 měsiců a umožňuje čtenáři půjčovat dokumenty pouze na dané pobočce
 • každý čtenář může mít paralerně registraci v automatizované síti a libovolném počtu neautomatizovaných poboček

Ceník registrace

Půjčování domů (absenční výpůjčka)

 • domů si knihy můžou půjčovat pouze registrovaní čtenáři
 • výpůjční lhůta je 1 měsíc
 • výpůjčky lze až 2x prodloužit, pokud na ně není další zájemce
 • najednou můžete mít půjčeno až 25 knih
 • půjčujeme také tématicky zaměřené batůžky a tajuplné Mystery knihy
 • prodloužit knihu můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem

Prodloužit knihy

Půjčování do studovny (prezenční výpůjčka)

 • půjčování knih do prostor knihovny je možné bez registrace
 • knihy lze v knihovně číst pouze v provozní době

Rezervace dokumentů

 • knihy si můžete rezervovat osobně v knihovně nebo e-mailem na adrese krizova@kjm.cz

Meziknihovní výpůjční služby

Potřebujete dokument, který není dostupný v žádné pobočce KJM? Využijte meziknihovní výpůjční služby.

 • jak MVS objednat:

e-mail: mvs@kjm.cz
telefon: 542 532 141

 • lhůta pro vyřízení není stanovena, závisí na dostupnosti dokumentu
 • podmínky výpůjčky stanovuje knihovna, která dokument vlastní
 • zajištění služby je zdarma, za službu může být učtován poplatek za poštovné, případně poplatek za kopie (viz Ceník KJM)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info